ภาพบรรยากาศอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด จัดอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา