คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ที่ช่องค้นหาหนังสือ จากนั้นเลือกใส่ตะกร้าสินค้า คลิกที่ตะกร้าสินค้าของลูกค้า กรอกข้อมูลที่จัดส่งให้ครบถ้วน จากนั้นชำระเงิน และแจ้งหลักฐานการชำระเงินในเว็บไซต์ของเรา (หากลูกค้าโอนเงินชำระหลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป รบกวนลูกค้าแจ้งหลักฐานการชำระเงินใน LINE ID @aimphan เพื่อไม่ให้สินค้าของลูกค้าตกหล่นค่ะ) 

กรณีต้องการทราบเลขพัสดุ สามารถสอบถามได้ที่ LINE ID @aimphan เพียงแค่ลูกค้าแจ้งชื่อและหลักฐานการชำระเงิน

กรณียกเลิกคำสั่งซื้อหนังสือ ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้ในระยะ 5-7 วันทำการค่ะ โดยแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อหนังสือได้ใน LINE ID @aimphan

สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ หรือสามารถดูขั้นตอนการสมัครสมาชิกได้ในคลิปวิดีโอ YouTube

สื่อประกอบการสอนของสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนของสำนักพิมพ์เอมพันธ์นำไปปรับใช้ในการสอน โดยสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน และคลิกไฟล์สื่อประกอบการสอนที่ต้องการ จากนั้นไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่องของท่าน และทำการแตกไฟล์ Zip โดยใส่รหัสผ่านที่ได้จากพนักงานฝ่ายการตลาด

[ข้อตกลง] การดาวน์โหลดไฟล์สื่อประกอบการสอน
สำนักพิมพ์เอมพันธ์

ข้อความ รูปภาพ เนื้อหา หรือสื่อใด ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม (“ข้อมูล”) ถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
การกระทำใด ๆ ที่ถือเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จัดทำสื่อประกอบการสอน (PowerPoint, แผนการสอน, คลังข้อสอบ, ข้อสอบ, เฉลย) ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนดาวน์โหลด และนำไปปรับใช้ในการสอนเท่านั้น