ติดต่อเรา

ที่อยู่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต และจัดส่ง

69/109 หมู่ 1 ซ.พระแม่การุณย์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

69/109 Moo 1, Soi PraMaeKarun, Baan Mai, Pak Khet, Nonthaburi, 11120

Tel: 0-2584-5889, 0-2584-5993, 0-2961-4580-2

Fax: 0-2961-5573

ที่อยู่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงิน และบัญชี

87/122 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

87/122 Tesabansongkrah Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok, 10900

Tel: 0-2954-4818-20, 0-2953-8168-9

Fax: 0-2580-2923 

ส่งข้อความติดต่อเรา

E-Mail : Media@aimphanpress.com (สำนักพิมพ์เอมพันธ์)

E-Mail : hr@aimphan.com (ฝ่ายบุคคล)

E-Mail : training@aimphan.com (ฝ่ายอบรม)