อาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ

การเลือกอาหารหรือการรับประทานอาหารมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมากเนื่องจาก อาหารที่เรารับประทานเข้าไปมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีสารอาหารมากน้อยแตกต่างกัน อาหารมี อยู่ 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต หมู่ที่ 2 เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ให้สารอาหารประเภทโปรตีน หมู่ที่ 3 พืชผักต่าง ๆ ให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุ หมู่ที่ 4 ผลไม้ให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุ และหมู่ที่ 5 ไขมันจากพืชและสัตว์ ให้สารอาหารประเภทไขมัน มนุษย์แต่ละคนต้องการสารอาหารในปริมาณและสัดส่วนที่ต่างกัน ดังนั้น จึงควรรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับเพศ วัย และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันเพื่อให้เหมาะสมกับการนำออกมาใช้งาน ควรให้ความสำคัญในการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สุขศึกษา 3 (4 สี) (ฉบับอนุญาต) (หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาหารตามวัย) สำนักพิมพ์เอมพันธ์